1885 Nummerinformatiedienst heeft maximale zorg en aandacht aan het beheer van deze website besteedt. Het is echter mogelijk dat op een bepaald moment de informatie niet (meer) volledig of onjuist is. In voorkomende gevallen is 1885 Nummerinformatiedienst dan ook niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, veroorzaakt door redactionele of technische fouten die hier vermeld staan. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele (gevolg) schade welke voortvloeit uit het gebruik, de presentatie of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website of de eventuele links naar de websites van derden.
Daar het functioneren en de verwerkingssnelheid van de website van diverse externe factoren afhankelijk is, is 1885 Nummerinformatiedienst niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die hieruit mocht voortvloeien.